Tài sản thế chấp tại ngân hàng VIB hơn 500.000 tỷ đồng, bất động sản chiếm 65%

Tài sản thế chấp tại ngân hàng VIB hơn 500.000 tỷ đồng, bất động sản chiếm 65%

Tài chính - Ngân hàng 23/02/2023, 09:55

Trong năm 2022, lượng tài sản thế chấp tại ngân hàng VIB ghi nhận hơn 528.360 tỷ đồng, bất động sản chiếm tới 65% tài sản thế chấp với hơn 345.855 tỷ đồng.