1/4 các công ty châu Âu đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

1/4 các công ty châu Âu đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

Doanh nghiệp 21/02/2023, 12:35

Đây là nội dung vừa được công bố mới đây trong Sách trắng 2022 các vấn đề thương mại đầu tư và khuyến nghị 2023 của Phòng Thương mại và Công Nghiệp châu Âu...