Làm gì để đưa Đà Nẵng thành trung tâm tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế?

Làm gì để đưa Đà Nẵng thành trung tâm tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế?

Bất động sản 06/07/2022, 16:15

Để xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống, Đà Nẵng cần liên tục đầu tư, nâng tầm những "đặc sản" mang bản sắc riêng như Lễ hội pháo hoa quốc tế...