Hợp tác chiến lược VPBank - Amazon Web Services nâng tầm công nghệ ngân hàng số

Hợp tác chiến lược VPBank - Amazon Web Services nâng tầm công nghệ ngân hàng số

Tài chính - Ngân hàng 06/04/2023, 10:30

Ngày 04/04/2023, VPBank đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Amazon Web Services (AWS), công ty công nghệ thuộc...