Xây dựng SCG đạt 67,2 tỷ đồng LNST trong 9 tháng, dự kiến tăng vốn lên 1.870 tỷ đồng

Xây dựng SCG đạt 67,2 tỷ đồng LNST trong 9 tháng, dự kiến tăng vốn lên 1.870 tỷ đồng

Doanh nghiệp 02/11/2022, 07:45

SCG dự kiến sẽ chào bán 85 triệu cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% để tăng vốn từ 850 tỷ lên 1.870 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS từ nhiệm vai trò đại lý một loạt lô trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán VPS từ nhiệm vai trò đại lý một loạt lô trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp 27/10/2022, 22:43

Thời gian gần đây, VPS đã thông báo từ nhiệm vị trị đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hàng loạt các lô trái phiếu...