Tin ngân hàng ngày 15/3: Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành

Tin ngân hàng ngày 15/3: Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành

Tài chính - Ngân hàng 15/03/2023, 12:02

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng; Sẽ thanh tra ngân hàng bán tài sản nhiều lần bất thành; Nguyên nhân gói hỗ trợ...