Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thanh tra thuế Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thanh tra thuế Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Doanh nghiệp 28/12/2022, 10:52

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thanh tra thuế đối với CTCP thép Hòa Phát Dung Quất. Thời kỳ thanh tra sau hoàn thuế GTGT từ tháng 9/2021 - 10/2022.