Người mua ngã ngửa với bẫy bất động sản dính quy hoạch “đội lốt” bất động sản cắt lỗ

Người mua ngã ngửa với bẫy bất động sản dính quy hoạch “đội lốt” bất động sản cắt lỗ

Bất động sản 02/03/2023, 14:50

Tưởng săn được bất động sản cắt lỗ, giá hời khi thị trường trầm lắng, không ít người mua ngã ngửa khi đất nằm trong quy hoạch, thuộc diện thu hồi.