Tin ngân hàng ngày 29/4: Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do

Tin ngân hàng ngày 29/4: Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do

Tài chính - Ngân hàng 29/04/2024, 11:37

Kho bạc Nhà nước gửi gần 100.000 tỷ đồng tại ba ngân hàng; Eximbank bổ nhiệm chủ tịch HĐQT mới; VietABank chia cổ tức 39% bằng cổ phiếu…

Tin ngân hàng ngày 29/8: Nhiều nhân sự cấp cao của PG Bank xin từ nhiệm

Tin ngân hàng ngày 29/8: Nhiều nhân sự cấp cao của PG Bank xin từ nhiệm

Tài chính - Ngân hàng 29/08/2023, 11:57

Ngân hàng SCB đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch; Sắp có những quy định mới về thanh tra giám sát ngân hàng; Các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá mua USD…

Tin ngân hàng ngày 24/10: Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tin ngân hàng ngày 24/10: Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tài chính - Ngân hàng 24/10/2022, 12:22

Ngân hàng yêu cầu kiểm soát hoạt động thu đổi ngoại tệ; ABBANK đạt lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng; 9 tháng đầu năm, Eximbank lãi trước thuế hơn 3.000 tỷ...