Agribank phát mại loạt tài sản của công ty con Tân Hoàng Minh

Agribank phát mại loạt tài sản của công ty con Tân Hoàng Minh

Tài chính - Ngân hàng 11/03/2023, 08:04

Khoản nợ của công ty này tính đến thời điểm 1/12/2022 là gần 28,3 tỷ đồng và hiện đang bị xếp vào nhóm nợ có khả năng mất vốn.