Hành vi huỷ hoại đất có thể bị xử phạt đến 150 triệu đồng

Hành vi huỷ hoại đất có thể bị xử phạt đến 150 triệu đồng

Bất động sản 13/08/2023, 09:40

Hủy hoại đất là hành vi trái luật. Theo Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,...