Topic : thuế TTĐB

Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng với xăng dầu

Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng với xăng dầu

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/09/2022, 09:44

Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và...