Nhà đầu tư miền Bắc đón chờ bộ sưu tập bất động sản thương hiệu Novaland

Nhà đầu tư miền Bắc đón chờ bộ sưu tập bất động sản thương hiệu Novaland

Thị Trường 12/08/2022, 17:06

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập bất động sản: “Siêu phẩm đầu tư - Đặc quyền thịnh vượng” được phát triển bởi Novaland - thành viên trong hệ sinh thái NovaGroup