100% ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý chuyển đổi hơn 1.000 ha rừng làm cao tốc Bắc Nam

100% ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý chuyển đổi hơn 1.000 ha rừng làm cao tốc Bắc Nam

Bất động sản 12/07/2022, 08:32

100% thành viên UBTVQH có mặt đã tán thành và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng...