Topic : thủy sản XK

Xuất khẩu thủy sản năm 2022 ghi nhận nhiều kỷ lục

Xuất khẩu thủy sản năm 2022 ghi nhận nhiều kỷ lục

Doanh nghiệp 01/01/2023, 09:00

Xuất khẩu (XK) thủy sản đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD trong năm 2022, trong đó ngành tôm, cá tra đạt kỷ lục về doanh số, cá ngừ lần đầu...