Room tín dụng sẽ được phân bổ cho các ngân hàng trong quý I?

Room tín dụng sẽ được phân bổ cho các ngân hàng trong quý I?

Tài chính - Ngân hàng 28/02/2023, 15:51

Nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng đề nghị NHNN sớm cấp room tín dụng để giúp các nhà băng chủ động trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ nền kinh tế.