HDBank nhận hai giải thưởng từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa

HDBank nhận hai giải thưởng từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa

Tài chính - Ngân hàng 16/11/2022, 11:14

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh ở 2 hạng mục,...