Thừa nhận ảnh hưởng từ lãi suất huy động tăng, một ngân hàng mới hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Thừa nhận ảnh hưởng từ lãi suất huy động tăng, một ngân hàng mới hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Tài chính - Ngân hàng 20/10/2022, 22:58

Theo lãnh đạo nhà băng này, hoạt động ngành ngân hàng chịu áp lực trong quý III khi NIM có xu hướng giảm do lãi suất đầu vào có xu hướng tăng...