Novaland thông tin về hai lô trái phiếu chậm thanh toán: Doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán

Novaland thông tin về hai lô trái phiếu chậm thanh toán: Doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán

Doanh nghiệp 21/02/2023, 16:55

Novaland cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã được công bố.