Các công ty chứng khoán đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Các công ty chứng khoán đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp 14/03/2023, 11:30

Năm 2022, nhiều công ty chứng khoán như SSI, VNDirect,... đẩy mạnh nắm giữ trái phiếu, trong đó phần lớn các trái phiếu chưa niêm yết.