Năm 2023, chuỗi cầm đồ F88 có hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Năm 2023, chuỗi cầm đồ F88 có hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Tài chính - Ngân hàng 08/03/2023, 07:22

Để có tiền cho vay và mở rộng hệ thống, chuỗi cầm đồ F88 chủ yếu huy động vốn từ các đợt phát hành trái phiếu và huy động từ các quỹ ngoại.