Áp lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Áp lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Doanh nghiệp 24/11/2022, 12:50

Các doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực không nhỏ do việc mua lại trái phiếu và hầu hết là không chủ động mà do bị nhà đầu tư...