Thành Thành Công muốn giải chấp Resort Ninh Thuận đang đảm cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Thành Thành Công muốn giải chấp Resort Ninh Thuận đang đảm cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Bất động sản 27/10/2022, 06:40

Thành Thành Công muốn giải chấp một phần tài sản đảm bảo là Resort Ninh Thuận cho lô trái phiếu VNG2124001 trị giá 500 tỷ đồng do công ty phát hành trước đó.