USD chuyển hướng

USD chuyển hướng

Tài chính - Ngân hàng 11/03/2023, 08:32

Các tài sản khác trên thị trường tài chính cũng giảm mạnh sau khi dữ liệu việc làm được công bố cũng như lo lắng về sự hỗn loạn...