Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/11: Đồng USD thế giới phục hồi

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/11: Đồng USD thế giới phục hồi

Tài chính - Ngân hàng 07/11/2023, 09:36

Diễn biến trên thị trường Mỹ,chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,24%, đạt mốc 105,26.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/11: Liệu đồng USD có giữ được mốc 105?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/11: Liệu đồng USD có giữ được mốc 105?

Tài chính - Ngân hàng 06/11/2023, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ USD Index (DXY),đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 105,07.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/11: Đồng USD xuống mốc 105

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/11: Đồng USD xuống mốc 105

Tài chính - Ngân hàng 05/11/2023, 08:44

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 105,07, giảm 1,40%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/11: Đồng USD thế giới sụt giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/11: Đồng USD thế giới sụt giảm mạnh

Tài chính - Ngân hàng 04/11/2023, 09:35

Diến biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/11: Đồng USD lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/11: Đồng USD lao dốc

Tài chính - Ngân hàng 03/11/2023, 09:34

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,73%,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/11: Đồng USD giảm nhẹ sau tuyên bố của Fed

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/11: Đồng USD giảm nhẹ sau tuyên bố của Fed

Tài chính - Ngân hàng 02/11/2023, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/11: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều nhau

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/11: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều nhau

Tài chính - Ngân hàng 01/11/2023, 09:37

Diễn biến chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,58%, đạt mốc 106,70.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/10: Đồng USD giảm trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/10: Đồng USD giảm trước thềm cuộc họp Fed

Tài chính - Ngân hàng 31/10/2023, 09:39

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,42%, xuống mốc 106,14.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/10: Liệu đồng USD có tiếp tục tăng?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/10: Liệu đồng USD có tiếp tục tăng?

Tài chính - Ngân hàng 30/10/2023, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ,chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,58.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/10: Đồng USD lấy lại đà tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/10: Đồng USD lấy lại đà tăng

Tài chính - Ngân hàng 29/10/2023, 09:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,58, tăng 0,39%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/10: Đồng USD thế giới giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/10: Đồng USD thế giới giảm nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 28/10/2023, 08:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/10: Đồng USD tăng nhẹ sau khi GDP của Mỹ tăng vượt kỳ vọng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/10: Đồng USD tăng nhẹ sau khi GDP của Mỹ tăng vượt kỳ vọng

Tài chính - Ngân hàng 27/10/2023, 09:39

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/10: Đồng USD thế giới tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/10: Đồng USD thế giới tiếp tục tăng

Tài chính - Ngân hàng 26/10/2023, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,29%...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/10: Đồng USD thế giới tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/10: Đồng USD thế giới tăng

Tài chính - Ngân hàng 25/10/2023, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/10: Đồng USD tiếp tục suy yếu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/10: Đồng USD tiếp tục suy yếu

Tài chính - Ngân hàng 24/10/2023, 10:23

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/10: Liệu đồng USD trong nước có tăng?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/10: Liệu đồng USD trong nước có tăng?

Tài chính - Ngân hàng 23/10/2023, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,16.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/10: Đồng USD thế giới giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/10: Đồng USD thế giới giảm

Tài chính - Ngân hàng 22/10/2023, 09:15

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,16, giảm 0,45%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/10: Đồng USD tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/10: Đồng USD tăng

Tài chính - Ngân hàng 21/10/2023, 09:49

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/10: Đồng USD thế giới tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/10: Đồng USD thế giới tăng trở lại

Tài chính - Ngân hàng 19/10/2023, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/10: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều nhau

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/10: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều nhau

Tài chính - Ngân hàng 18/10/2023, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%,..