T&T Group: Hành trình trách nhiệm xã hội từ 'tâm'

T&T Group: Hành trình trách nhiệm xã hội từ 'tâm'

Doanh nghiệp 21/10/2022, 14:35

Trong lễ phát động ủng hộ người nghèo năm 2022 vừa được Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, Tập đoàn T&T Group...