Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hợp tác Tập đoàn Hưng Thịnh ươm mầm tài năng toán và trí tuệ nhân tạo

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hợp tác Tập đoàn Hưng Thịnh ươm mầm tài năng toán và trí tuệ nhân tạo

Thương hiệu 02/04/2022, 08:52

Chương trình hợp tác “Ươm mầm tài năng Toán và Trí tuệ nhân tạo” giữa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Tập đoàn Hưng Thịnh được thực hiện trong 5 năm...