Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Không để thị trường bất động sản phát triển quá nóng hoặc đóng băng

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Không để thị trường bất động sản phát triển quá nóng hoặc đóng băng

Thị Trường 26/04/2023, 14:32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo Dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi xây dựng quy định đảm bảo Nhà nước có...