Văn phòng Twitter bất ngờ đóng cửa vào ngày hôm nay

Văn phòng Twitter bất ngờ đóng cửa vào ngày hôm nay

Doanh nghiệp 18/11/2022, 15:56

Các văn phòng của Twitter đã bất ngờ đóng cửa vào ngày hôm nay, sau khi hàng trăm nhân viên nền tảng mạng xã hội từ chối tiếp tục làm việc...