Giá vàng SJC điều chỉnh tăng nhanh, xuống chậm: Thống đốc NHNN nói 'chưa cần can thiệp'

Giá vàng SJC điều chỉnh tăng nhanh, xuống chậm: Thống đốc NHNN nói "chưa cần can thiệp"

Tin nóng 09/06/2022, 16:52

Thừa nhận giá vàng SJC điều chỉnh tăng nhanh, xuống chậm hơn thế giới, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nói “sẽ sẵn sàng điều tiết nếu thấy cần thiết”...