Từ ngày 20/5, doanh nghiệp được vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Từ ngày 20/5, doanh nghiệp được vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Tài chính - Ngân hàng 21/05/2022, 20:03

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị định số 31 về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.