Topic : VHE

Một doanh nghiệp ngành dược bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Một doanh nghiệp ngành dược bị phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Chứng khoán 16/02/2023, 22:41

VHE bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do lỗi hạch toán chi phí lãi vay không đúng hạn.