Topic : VINASA

TOP 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam có tổng doanh thu 7 tỷ USD

TOP 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam có tổng doanh thu 7 tỷ USD

Doanh nghiệp 11/09/2022, 07:07

Tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp được vinh danh TOP 10 đạt 162.333 tỉ đồng, tương đương 7 tỷ USD, với tổng số nhân sự 175.601 người.