Topic : VinFuture

VinFuture 2022 vinh danh 4 công trình khoa học 'hồi sinh và tái thiết' thế giới

VinFuture 2022 vinh danh 4 công trình khoa học 'hồi sinh và tái thiết' thế giới

Doanh nghiệp 20/12/2022, 21:50

Hà Nội, ngày 20/12/2022 – Quỹ VinFuture đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá mang lại sự 'Hồi sinh và Tái thiết' cho nhân loại...