Tin ngân hàng ngày 27/4: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn

Tin ngân hàng ngày 27/4: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn

Tài chính - Ngân hàng 27/04/2023, 11:47

BIDV hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild; Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10% trong năm 2023; Agribank dự kiến được tăng vốn hơn 17.000 tỷ đồng…