'2 không' của PG Bank suốt hơn thập kỷ qua

"2 không" của PG Bank suốt hơn thập kỷ qua

Doanh nghiệp 28/03/2023, 10:02

Trong năm 2023, PG Bank tiếp tục không có kế hoạch tăng vốn điều lệ. Đây là năm thứ 13 liên tiếp nhà băng này không tăng vốn và năm thứ 11 liên tiếp...