Gilimex (GIL) mất 600 tỷ vốn hóa sau một tuần kiện Amazon, rủi ro tiềm ẩn từ việc 'all in' vào một đối tác

Gilimex (GIL) mất 600 tỷ vốn hóa sau một tuần kiện Amazon, rủi ro tiềm ẩn từ việc "all in" vào một đối tác

Doanh nghiệp 25/12/2022, 09:28

Doanh thu bán hàng của một khách hàng nhưng chiếm tỷ trọng quá lớn gây ra rủi ro cho Gilimex một khi đối tác bất ngờ thay đổi nhu cầu.