KienlongBank giải bài toán phát triển đường dài bằng chiến lược kinh doanh bền vững

KienlongBank giải bài toán phát triển đường dài bằng chiến lược kinh doanh bền vững

Tài chính - Ngân hàng 09/11/2022, 11:35

Khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số, chúng tôi nhìn nhận công nghệ chỉ là một trong số những mảnh ghép chính để mang đến trải nghiệm khách hàng được...