Topic : Zero Covid

VinaCapital: Trung Quốc nới lỏng “Zero Covid” gây áp lực lên giá thịt lợn Việt Nam

VinaCapital: Trung Quốc nới lỏng “Zero Covid” gây áp lực lên giá thịt lợn Việt Nam

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/12/2022, 08:51

VinaCapital cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ gây áp lực lên giá lương thực và năng lượng ở Việt Nam (chiếm gần một nửa trong rổ CPI của Việt Nam)...