Chủ đề : Cập nhật tỷ giá ngoại tệ

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/10: Đồng USD thế giới giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/10: Đồng USD thế giới giảm

Tài chính - Ngân hàng 17/10/2023, 09:43

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/10: Liệu đồng USD có thiết lập đà tăng?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/10: Liệu đồng USD có thiết lập đà tăng?

Tài chính - Ngân hàng 16/10/2023, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DYX) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,67.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/10: Đồng USD tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/10: Đồng USD tăng nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 14/10/2023, 09:43

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/10: Đồng USD bật tăng mạnh trở lại

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/10: Đồng USD bật tăng mạnh trở lại

Tài chính - Ngân hàng 13/10/2023, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,75%...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/10: Đồng USD giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/10: Đồng USD giảm nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 12/10/2023, 09:32

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DYX) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%,