Chủ đề : Ngân hàng ĐHCĐ: Nóng bỏng kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức

Ngân hàng ĐHCĐ: Nóng bỏng kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức.
ĐHCĐ Sacombank: Mục tiêu lãi 4.000 tỷ đồng năm 2021, muốn dùng hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu

ĐHCĐ Sacombank: Mục tiêu lãi 4.000 tỷ đồng năm 2021, muốn dùng hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tài chính - Ngân hàng 23/04/2021, 09:54

Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 20%. Hiện ngân hàng có nguồn lợi nhuận giữ lại hơn 6.000 tỷ đồng và dự kiến sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, hiện đang chờ sự phê duyệt của NHNN.