VnFinance
Thứ sáu, 08/09/2023, 11:30 AM

Hà Tĩnh: Nhà đầu tư “mắc kẹt” tại dự án Bắc Phố Châu 1

Vướng mắc giữa các thủ tục, văn bản pháp lý nên đến nay, sau 14 tháng chờ đợi, dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn vẫn chưa có định giá đất, còn nhà đầu tư thấp thỏm chờ bị phạt vì quá sốt ruột.

01694143913.jpeg

Hơn 400 ngày chưa có định giá đất

Công ty cổ phần Bất động sản Hano-vid (sau đây gọi là Công ty Hano-vid) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bắc Phố Châu 1 theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 22/6/2020. Dự án có tổng diện tích hơn 10 ha với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng được triển khai theo hình thức nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid cũng đã ký kết Hợp đồng thực hiện dự án số 05/2020/HĐ-ĐTDA ngày 11/11/2020. Điều 3 của Hợp đồng này quy định “Thời gian thực hiện Hợp đồng: Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (bao gồm: hoàn thành ứng trước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; nộp ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng công trình theo đúng các nội dung đã ký kết giữa Bên A và Bên B) trước ngày 07 tháng 6 năm 2022”.

Tuy nhiên, thời hạn hợp đồng đã hết mà nhà đầu tư chưa được bàn giao đất, dẫn đến chưa thể tiến hành thi công, buộc hai bên phải gia hạn hợp đồng thêm 18 tháng với điều khoản xác định thời hạn tính từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất trên thực địa.  

Cần nói rằng, tại cuộc họp giao ban ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ra Thông báo số 284/TB-UBND thống nhất: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ số liệu đề nghị giao, cho thuê đất nêu trên và hồ sơ hiện có của dự án, thực hiện hồ sơ, thủ tục xác định giá đất cụ thể của dự án đảm bảo kịp thời đúng quy định; hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể đồng thời với giao, cho thuê đất thực hiện dự án trước ngày 30/8/2022.”

Như vậy, tính từ thời hạn cuối cùng UBND tỉnh yêu cầu có định giá đất là ngày 30/8/2022 đến nay đã gần 400 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có định giá đất nào được ban hành. Đồng nghĩa với việc nhà đầu tư vẫn từng ngày nhìn khối tài sản bị bỏ không mà không thể khai thác. 

Chậm bàn giao đất vì quy định thiếu rõ ràng

Được biết, sau khi ký Hợp đồng dự án, Nhà đầu tư đã phối hợp với UBND huyện Hương Sơn hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và UBND huyện Hương Sơn đã có tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 17/2/2022 đề nghị UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án.

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thẩm định, xác nhận đủ điều kiện và tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án tại Tờ trình số 1721/STNMT-ĐĐ22 ngày 24/5/2022.

Thế nhưng, quan điểm của UBND tỉnh lại cho rằng “Trước mắt, chưa thực hiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án như đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1721/STNMT- ĐĐ22 ngày 24/5/2022 do dự án chưa có giá đất cụ thể” (trích Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/7/2022).

Quan điểm khác nhau giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khiến nhà đầu tư mắc kẹt. Mặc dù nhà đầu tư đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương để giải phóng mặt bằng và gửi các văn bản đề nghị giao đất thực hiện dự án nhưng vẫn không được giao đất. Sốt ruột với sự chậm trễ của cơ quan chức năng gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc thực hiện tiến độ dự án theo Hợp đồng đã ký, nhà đầu tư đã đưa nhà thầu vào thi công.

Cho đến nay, Công ty cổ phần Bất động sản Hano-vid chưa hề thu lợi gì trên đất dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là nhà đầu tư. Thế nhưng, mới đây, UBND huyện Hương Sơn có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà đầu tư này. Trả lời về vấn đề này, đại diện Công ty Hano-vid thừa nhận có sai phạm trong việc triển khai xây dựng khi chưa được giao đất, song doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về mức xử phạt bởi có nhiều yếu tố khách quan đến từ việc chậm giao đất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Trước khi có Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày 3/4/2023, có một thực tế trong quá trình bàn giao đất cho nhà đầu tư là mỗi địa phương áp dụng một kiểu: có nơi yêu cầu có định giá đất rồi mới giao, có nơi làm ngược lại. Điều này cũng đã gây ra không ít khó khăn cho các nhà đầu tư mà dự án Khu dân cư Bắc Phố Châu 1 là một ví dụ. Nghị định 10 mới ban hành đã góp phần giải quyết nút thắt tại nhiều dự án với quy định: dự án chưa tiến hành giao đất, cho thuê đất thì không có cơ sở xác định giá đất. Hy vọng điều này sẽ “cởi trói” cho các nhà đầu tư trong việc nhận bàn giao đất, sớm đưa dự án vào triển khai các hoạt động kinh doanh.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance