Hé lộ nhà đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành quyết định 418/QĐ-TTg về quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị. Theo đó có 3 nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quảng Trị

Hé lộ nhà đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành quyết định 418/QĐ-TTg về quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có quy mô 481,2 ha, trong đó có phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 478,28 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 2.074,033 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đó, có 3 nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quảng Trị gồm: Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hoà và Sumimoto Corporation.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành yêu cầu nhà đầu tư rút ngắn tiến độ thực hiện dự án và cụ thể tiến độ từng giai đoạn thực hiện.

Đồng thời đảm bảo tính chính xác của thông tin số liệu, báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm về đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định. Giám sát việc triển khai dự án, trong đó, có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phan Tiến

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Tin Cùng Chuyên Mục