Topic : quỹ đất

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những dự án 'quên' không dành 20% quỹ đất làm NƠXH

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những dự án "quên" không dành 20% quỹ đất làm NƠXH

Bất động sản 23/05/2023, 07:09

Qua thanh tra tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện trong 6 dự án có 2 dự án không dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), 3 dự án không dành đủ 20% diện tích đất xây dựng NƠXH và 1 dự án có dành quỹ đất cho NƠXH nhưng chậm thực hiện.