Topic : kịch bản

EVS dự báo 3 kịch bản nửa cuối 2022 cho VN-Index

EVS dự báo 3 kịch bản nửa cuối 2022 cho VN-Index

Chứng khoán 23/05/2022, 09:20

Trong báo cáo quan điểm đầu tư tháng 5 mới đây với chủ đề "Cơ hội hiếm có", Chứng khoán Everest đã chỉ ra 3 kịch bản cho chỉ số VN-Index nửa cuối năm 2022.