Quy mô 5 dự án Tân Hoàng Minh muốn chuyển nhượng để trả tiền cho nhà đầu tư ra sao?

Quy mô 5 dự án Tân Hoàng Minh muốn chuyển nhượng để trả tiền cho nhà đầu tư ra sao?

Bất động sản 02/06/2022, 08:58

Tân Hoàng Minh đã xác định 5 dự án đủ điều kiện pháp lý có thể bán để thu xếp nguồn tiền trả cho nhà đầu tư, bao gồm hai dự án ở Phú Quốc...