Topic : Ân Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc VIB nhận hơn 200.000 cổ phiếu ESOP

Phó Tổng Giám đốc VIB nhận hơn 200.000 cổ phiếu ESOP

Tài chính - Ngân hàng 25/05/2022, 19:30

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa đưa ra thông báo về giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.