Topic : Avatar Thu Duc

Sở hữu căn nhà đầu tiên bằng dự án '3 dễ' Avatar Thu Duc

Sở hữu căn nhà đầu tiên bằng dự án '3 dễ' Avatar Thu Duc

Bất động sản 30/03/2023, 09:55

Ra mắt vào trung tuần tháng 3/2023, dự án Avatar Thu Duc đã nhanh chóng “tạo sóng” trên thị trường. Ước mơ “có nhà Sài Gòn” của giới trẻ giờ đây...

Giới trẻ 'khát' căn hộ tầm trung

Giới trẻ 'khát' căn hộ tầm trung

Bất động sản 23/03/2023, 14:51

Trong cơ cấu dân số Việt Nam, lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm hơn 60%, trong đó gần một nửa là nhóm người trẻ ở độ tuổi 27 - 42...