Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 2/11): Chủ tịch HĐQT Licogi 14 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu L14

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 2/11): Chủ tịch HĐQT Licogi 14 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu L14

Doanh nghiệp 02/11/2022, 21:12

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 2/11): LienVietPostBank thông qua việc mua 1.800 tỷ đồng trái phiếu; Chủ tịch HĐQT Licogi 14 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu L14...