FE Credit có Tổng Giám đốc mới

FE Credit có Tổng Giám đốc mới

Tài chính - Ngân hàng 07/05/2023, 11:57

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) vừa công bố quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi một số vị trí lãnh đạo cấp cao tại công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc của FE Credit.